ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΟΥ)

 Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση  Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.

Το Αποδεικτικό Ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) Υπουργικής Απόφασης και μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε σε πραγματικό χρόνο.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και σε ένα πλήθος υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Μπορείτε να δηλώσετε το όχημα σας σε κίνηση εάν είχατε κάνει ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος για το έτος που γίνεται η άρση,ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο,έγκριση συνιδιοκτήτη σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών

Οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS και δίνουν ή όχι την έγκριση τους. Μετά τις εγκρίσεις όλοι οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα  ή email.

Με τη νέα απόφαση 1086/2021 της ΑΑΔΕ, για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADEIive υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση και η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας των ραντεβού της υπηρεσίας myAADEIive.

Για την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. αίτησης για απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, εξακολουθεί να ισχύει το έντυπο Μ1 «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1027319/677/0006Β/16.3.1998.

Μπορείτε να δηλώσετε το επιβατικό ΙΧ (ΕΙΧ) ή το δίκυκλο ΙΧ (ΔΙΧ) όχημα σας σε ακινησία χωρίς την κατάθεση των πινακίδων σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και να ωφεληθείτε στα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος σας. 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,κλειστός και περιφραγμένος χώρος φύλαξης του οχήματος (ιδιόκτητος / μισθωμένος / παραχωρημένος),έγκριση συνιδιοκτήτη σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών

Μετά την δήλωση ακινησίας αφαιρέστε τις πινακίδες από το όχημα και φυλάξτε τις.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή ηλεκτρονικής θεώρησης συμφωνητικών μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που υπογράφονται μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή αναγκαία διαδικασία μιας και η θεώρηση του μισθωτηρίου είναι το εργαλείο προστασίας των δικαιωμάτων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

Στο παρελθόν η θεώρηση γινόταν στη ΔΟΥ όπου υπάλληλος θεωρούσε και πρωτοκολλούσε το μισθωτήριο χειρόγραφα, διαδικασία χρονοβόρα που πλέον διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο τελετών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή. Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά την 30 ημέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου. Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο Ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο, ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από τον Λιμενάρχη της πρώτης προσέγγισης του πλοίου, στον Ληξίαρχο της έδρας του Λιμεναρχείου.