ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Οι δικαιούχοι γονείς και οι πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές αγοράς βιβλίων μέσω προγράμματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές θεάματος μέσω προγράμματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnetείτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορείτε να ζητήσετε παροχές μητρότητας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αρκεί να:

 

 

  • είστε ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ
  • εργάζεστε κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας και μετά τον τοκετό στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  • εισπράξατε το επίδομα του ΕΦΚΑ για την αποχή από την εργασία σας λόγω κυοφορίας και λοχείας

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για να συμμετέχετε σε δράσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ , είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet