ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων οχημάτων ΙΧ μπορούν να αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών όπως:

1)Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

2)Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας

3)Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων

4)Άρση παρακράτησης κυριότητας κ.α.