ΠΟΛΙΤΕΣ

Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό πρόσληψης του ΑΣΕΠ.

Εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,συμπληρώστε με ακρίβεια τους κωδικούς των θέσεων που σας ενδιαφέρουν και τα προσόντα σας για να μοριοδοτηθείτε,εκδώστε e-Παράβολο €3.

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα λάβετε ειδοποίηση με e-mail. 

Διαρκής ενημέρωση προσλήψεων σε Δημόσιο, ΟΤΑ και λοιπές υπηρεσίες Δημοσίου

Ενημέρωση για δημοσιευμένες ΦΕΚ με θέσεις εργασίας στην ειδικότητα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

  • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
  • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΑΧ)

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΑΣΕΠ 

  • Tα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα από τον λογαριασμό που κατέχετε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
  • Tα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας συμπληρώνονται από εσάς

  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
  • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ